7876 8672 - Denne side er et produktkatalog og linker til shops med produkterne [email protected]
Vælg en side

De fleste virksomheder har efterhånden en del flere møder online, end de har fysiske møder. Om ikke andet, har de fleste i hvert fald flere møder online end de havde, 2-3 år siden. Det betyder at mange virksomheder stadig er ved at vænne sig til at køre flere møder online.

Personalet er måske stadig ved at vænne sig til kommunikationen, og møderne der typisk er kortere, men også mere effektive. For sælgere, kan det være sværere at bruge charme og karisma i salgsprocessen, i takt med at meget chit chat er blevet skåret væk. Onlinemødet er naturligvis også en kommunikationsform hvori der indgår færre sociale cues, hvilket gør at det kan være sværere at aflæse den anden parts reaktioner, og forstå hvad de mener.

Her kommer derfor 3 råd til, hvordan du kan forbedre dine online møder.

Styrk dine egne vilkår

Du kan gøre meget selv. Poly til kontoret er dit første skridt mod bedre online møder. Her kan du finde alt hvad du skal bruge til at forbedre dine egne vilkår for et godt møde. Tag kontrol over mødet ved at forbedre dit eget kamera, der lader samarbejdspartnere se dig bedre. Du kan også investere i konferenceudstyr, der kan være ekstra behjælpeligt når der er mange parter på linjen.

Med dette, kan du styre meget mere, og det fjerne noget af stressen ved at skulle styre det hele fra din computer.

Bedre forbindelse

Lav en hastighedstest af din forbindelse. Mange problemer med online møder kommer fra den dårlige forbindelse. Det kan du komme udenom ved at få den bedst mulige forbindelse til internettet. Tjek din forbindelse af inden du starter mødet, og sørg for at du ikke bliver afbrudt eller smidt af, under mødet.

Forbered dig

Forberedelse til et online møde kan ske på mange forskellige måder. Når alt sker på din skærm foran dig, kan det være svært at finde rundt i præsentationer, dokumenter, skype- eller teamsvinduer, m.m. Derfor er det en god idé at have det åbnet som du ved du skal bruge, inden du starter mødet. Sørg for at navngive filerne så det giver mening, og sørg for at du ved hvor du kan finde dine ting.

Et andet godt råd er også at lave plads til smalltalk. Mange går lidt for hurtigt til sagen i det online møde, men man må ikke glemme at sørge for at introducere sig selv, og sørge for lige at have lidt tid til at varme op, inden man starter.