De fleste virksomheder har efterhånden en del flere møder online, end de har fysiske møder. Om ikke andet, har de fleste i hvert fald flere møder online end de havde, 2-3 år siden. Det betyder at mange virksomheder stadig er ved at vænne sig til at køre flere møder...

læs mere